ENSJÖN & GRÖNVIKSBADET
 

GRÖNVIKS ARRENDEFÖRENING

ROCKNÄSETS SFF VÄGFÖRENINGEN

Bild från Grönviksbadet över Ensjön
Översiktskarta 2015

Fliken "MEDLEMSINFO" kräver ett lösenord som man får om man lämnar sin E-postadress och skickar en förfrågan till föreningen.
Länk att använda: Webansvarig

Hemsidan är ändrad:
2019-09-06
Nytt eller nyligen ändrat på hemsidan:


Ny medlemslista 190906
Nya stadgarna Rocknäsets Samfällighetsförening från beslut 2018
Justerat: Ordningsregler(Flik Medlemsinfo)
Anmodan från kommunen tillflligt stoppad
Borrade brunnar ska tas bort
Invasiva växter - Slide & Lupin

Förtydligande
Leif Johansson är fortfarande vår officiella ordförande.
Sven Jealmo är vice ordförande som tar allt löpande arbete.

 

GRÖNVIKS ARRENDEFÖRENING

En förening för samtliga arrendetomter inom Norrköpings Kommun-Navestad 3:1

Område: 1 & St Joh 4:8

Antal tomter: 88 st

Areal: ca. 15 ha

Organisationsnr: 802437-6479

Plusgironummer: 309040-4

Hemsida: www.gronviksarrende.se
Vice Ordförande: Sven Jealmo

För medlemmar, se även flik "Kontakt".

Grönvik avgifter 2019:

Medlemsavgift: 100 (100) kr/år

Sommarvattenavgift: 400 (400) kr/år & 800 (800) kr/år för icke medlemmar. (Sjövatten)

Färskvattenavgift: 100 (100) kr/år (Kommunalt dricksvatten)

Arrendeavgift: 1112 kr/kvartal (4448 kr/år) och 1669 kr/mån (6676 kr/år) för tomt med förhöjd avgift.
OBS! Nya avgifter från kommunen kommer under våren 2019 då nytt avtal ska justeras.

Båtplatsavgift: 300 (300) kr/år

Förseningsavgift: 100 kr
Extra Påminnelseavgift: 50 kr

 

KALENDER MED AKTIVITETER OCH PÅMINNELSER
Klicka på bilden för förstoring
 

ROCKNÄSETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
(Vägförening)

En vägförening med 92 st tomter och obligatorisk medlemskap för alla boende inom arrendeområdet,

Navestad 3:1; Område: 1 och St Joh 4:8

Vägnät: ca. 1550 meter 

Organisationsnummer: 717902-9405

Plusgironummer: 778657-7
Hemsida: www.gronviksarrende.se
Delas med Arrendeföreningen

Rocknäset/Vägföreningen Avgifter 2019 (2018):

Medlemsavgift/Vägavgift: 500 (500) kr/årFörseningsavgift: 100 kr
Extra påminnelseavgift: 50 KR
 

Behöver du ladda ner en läsare för pdf-filer?
Nedan är en länk att gratis ladda ner Adobe Reader.