Fliken "MEDLEMSINFO" kräver ett lösenord som man får om man lämnar sin E-postadress och skickar en förfrågan till föreningen. Länk att använda: Webansvarig

Grönviksbadet

Bild från Grönviksbadet över Ensjön

GRÖNVIKS ARRENDEFÖRENING

En förening för samtliga arrendetomter inom Norrköpings Kommun-Navestad 3:1

Område: Navestad 3:1 & St Joh 4:8

Antal tomter: 88 st

Areal: ca. 15 ha

Organisationsnr: 802437-6479

Plusgironummer: 309040-4

Hemsida: www.gronviksarrende.se
Ordförande: Leif Johansson

Förtydligande (justerat 191110 då många undrat varför Leif är kvar efter sin begäran att avgå).

Leif Johansson är fortfarande vår officiella ordförande. Leif kvar som ordförande till dess att styrelsen kallat till en Extra Årsstämma och där kunna välja ny ordinarie ordförande eller välja vår vice ordförande som ekonomisk ansvarig i föreningen med rätt att teckna föreningen.
 
Sven Jealmo är vice ordförande.

Hemsidan är ändrad:
2019-11-10
Nytt eller nyligen ändrat på hemsidan:


Nytt justerat meddelande angående att Leif Johansson är kvar som ordförande.

Flik Medlemsinfo/Alla våra revisorer avgår!

Ändrad design 


 

ROCKNÄSETS SFF VÄGFÖRENINGEN


En vägförening med 92 st tomter och obligatorisk medlemskap för alla boende inom arrendeområdet,

Navestad 3:1; Område: 1 och St Joh 4:8

Vägnät: ca. 1550 meter 

Organisationsnummer: 717902-9405

Plusgironummer: 778657-7
Hemsida: www.gronviksarrende.se
Delas med Arrendeföreningen 

Översiktskarta 2015

Behöver du ladda ner en läsare för pdf-filer?
Nedan är en länk att gratis ladda ner Adobe Reader.