START

Sommarvattnet just nu...

2020-09-07:
Sommarvattnet är nu igång igen. Vi tackar Nils Pilståhl, Sven Jealmo och Christer Melander för snabb och bra insats.

Med vänlig hälsning från oss i styrelsen 

2020-09-06:
Sommarvattnet fungerar tyvärr inte just nu pga att delar av pumpmekanismerna har lossnat och ligger i sjön (jag webansvarig, icke helt insatt, uppfattade det så).
Det kommer att ta upp till några dagar att fixa problemet. Vattenkommittén med Nils i spetsen jobbar på att få till en lösning.

Vi återkommer med mer information så fort vi vet något nytt.


Med vänlig hälsning från oss i styrelsen 

Information från Grönviks arrendeförening juli 2020

Informationen nedan skickades ut via mejl den 12 juli men webansvarig glömde lägga ut den även här på hemsidan. Vi ber om ursäkt för fördröjningen. Har du inte fått mejlet, kontakta oss gärna via kontaktformuläret för att uppdatera din mejladress i vårt register.

Vilken märklig sommar vi har. Vädret skiftar snabbt från varmt och soligt till regn och snålblåst. Corona-pandemin fortsätter att härja och sätter stopp för möten med våra nära och kära samt många aktiviteter och träffar som vi längtat efter att gå på. Vi får anpassa oss till den nya tiden och göra det bästa vi kan för att hålla det sociala avståndet.
 
Vi i föreningen blir ju också drabbade, höstfesten kan inte hållas och vi måste finna ett annat sätt att genomföra Årsstämman. Läs mer om detta nedan.
 
Vi i nya styrelsen fortsätter träffas varannan vecka nu under högsäsongen. Vi träffas utomhus eller i större lokal där vi kan hålla behörigt avstånd mellan oss.
 
Vi önskar er en härlig fortsättning på sommaren.


Ingen höstfest i år

Tyvärr har styrelsen beslutat att hoppa över årets trevliga grillfest i augusti. Anledningen är som du förstår, myndigheternas förbud mot sammankomster för mer än 50 deltagare. Vi hoppas att läget när det gäller corona-pandemin har förbättrats till nästa år så vi kan hålla höstfesten som vanligt 2021.

Årsstämman 2020

Corona-pandemin och myndigheternas påbud påverkar ju också Årsstämman som vanligtvis hålls i juni varje år. Vi utreder nu alternativa vägar att på ett demokratiskt sätt genomföra mötet, exempelvis digitalt eller med färre antal medlemmar som representerar fler tomter än sin egen. Det finns ju många föreningar i Sverige som har drabbats av samma problem, så vi undersöker hur andra gjort, och hur juridiken ser ut. Vi återkommer så snabbt vi kan. Om du har någon idé så hör gärna av dig till oss.

Översyn av området

Nu har vi gått runt i hela området, och vi gläder oss åt alla välskötta tomter och vägrenar. Tack för att ni håller vårt område så vackert! (Det är bara några enstaka arrendatorer som vi kommer att kontakta i brev angående misskötsel.) Läs gärna föreningens Ordningsregler. Du hittar dem på hemsidan gronviksarrende.se, under Medlemsinfo. Här kommer ett utdrag ur Ordningsreglerna: ”VÅRD AV TOMT & VÄGREN UTMED TOMT Enligt arrendeavtalet ska vi väl vårda och sköta tomt och befintliga byggnader samt vägren och dike. Vid skada på byggnader, snarast återuppbygga eller reparera dessa. Hålla rent från sly, större ogräs och löv utmed tomtgräns mot gångväg & körväg inklusive dike. Tillse att inte grenar hänger ut över vägbanan så att skada på person eller egendom kan ske.”

Farliga träd

Styrelsens ståndpunkt är att det är Norrköpings Kommun som fastighetsägare som bör ansvara för nedtagning av farliga träd på våra arrendetomter. Vi har tagit upp detta med kommunen men tyvärr säger de att det enligt arrendeavtalet är respektive arrendators ansvar. Vi jobbar vidare med frågan, men tills något annat är beslutat så är det arrendatorn som måste ansvara för och bekosta nedtagning av dessa träd på sin arrendetomt. Alla träd med stam som har större omkrets än 20 cm ska tas ner av en behörig entreprenör med försäkring som täcker personskador och skador på fastigheter och mark. På hemsidan gronviksarrende.se finns en ansökningsblankett att fylla i under Medlemsinfo / Avtal och stadgar.

Rabatt till medlemmar

Det är många som ännu inte har hämtat ut sina rabattkuponger på 10 % rabatt på köp över 300 kronor på Blomsterlandet i Ingelsta. Varje medlem får 3 rabattkuponger som kan hämtas hos Gunilla Lindström på Gullvivevägen 16. Välkommen!

Med vänlig hälsning från oss i styrelsen  

Du når oss via mail info@gronviksarrende.se, eller via kontaktformuläret på hemsidan gronviksarrende.se

Ordförande: Morgan Sandman
Sekreterare: Terri Henkul
Kassör: Anders Inghage
Ledamot: Mustafa Klipić
Ledamot: Gunilla Lindström
Styrelsesuppleant: Anna Kavita Lindblad
Styrelsesuppleant: Jan Sandelin
 
Revisor: Esat Camović
Revisor: Jacquelyne Carnot

Angående sommarvattnet

Hej alla medlemmar

Styrelsen har blivit uppmärksammad på att sommarvattnet redan sinar hos en del medlemmar. Detta har inte med lågt vattenstånd att göra utan är på grund av att många använder mycket vatten till sina gräsmattor och odlingar.

Pumpen som drar upp sommarvattnet har en viss kapacitet och det är tänkt att det ska räcka till alla. Vi vill därför uppmärksamma er på att vara sparsamma med vattnet, använda det endast till vardagsbestyren och avstå från att vattna era gräsmattor. Vi vill även påpeka att större odlingar och andra aktiviteter i kommersiellt syfte ej är tillåtna inom området.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Information från Grönviks arrendeförening juni 2020

Informationen nedan skickas ut även via mejl under helgen 13-14 juni. Har du inte fått mejlet, kontakta oss gärna via kontaktformuläret för att uppdatera din mejladress i vårt register.
 
Försommaren grönskar och blommar omkring oss här vid Ensjön. Kvällarna är långa och ljusa och många av oss tillbringar så mycket tid vi kan i våra stugor.
 
Badsäsongen har startat för de allra modigaste, och vissa har redan vågat doppa sig i Ensjön. Vi har hört många positiva kommentarer om de nya bryggorna som kommunen monterat vid Grönviksbadet. Läs mer om om det längre ner.
 
Vi i nya styrelsen träffas nu varannan vecka för styrelsemöten. På grund av coronapandemin fortsätter vi träffas utomhus eller i större lokal där vi kan hålla behörigt avstånd mellan oss. Vi har också möjlighet att koppla upp oss via telefon eller video.
 
Det här är vårt andra informationsmail, och vi kommer att fortsätta lägga ut information regelbundet. Du kan även läsa informationsmailen på hemsidan.
 
Vi önskar er en härlig Midsommar.


Autogiro

Tack för allt intresse för att betala arrendeavgifter och andra avgifter via autogiro eller andra betalningsalternativ.

För att underlätta administrationen för oss alla så kommer vi att skapa ett formulär med olika betalningsalternativ som är enkelt och smidigt att fylla i. Vi kommer att skicka ut mail till er alla med en länk till formuläret, och när du klickat i ditt val så kommer formuläret automatiskt att skickas vidare till oss i styrelsen. (De som inte meddelat oss sin mejladress kommer att få formuläret som vanligt brev i brevlådan.)

Mailet med formulärlänken kommer att skickas ut när bankbytet som vi tidigare informerat om är genomfört.


Nya bryggor vid Grönviksbadet

Kommunen har lagt ut nya bryggor vid badplatsen. De är formade som ett U vilket gör det säkert för småbarn att bada i det grunda vattnet mellan bryggorna.

Det finns 4 badstegar längs bryggorna så att man lätt kan ta sig i vattnet. Men tyvärr har man funnit stora stenar strax under vattenytan utanför bryggorna. Styrelsen har uppmärksammat kommunen om detta och hittills har kommunen satt upp skyltar om förbud mot dykning och hopp, men vi fortsätter driva frågan så badplatsen blir säker och trygg för alla badande.
 

Översyn av området
 
Några av oss i styrelsen kommer att gå runt i området och göra en generell översyn av skicket på vägar, vägrenar, eventuella fallfärdiga träd på allmän mark och tomternas övergripande skick. Naturligtvis kommer vi inte att gå in på era enskilda tomter, utan detta är bara en översikt av arrendeområdet.


Gullkregevägens skick

Gullkragevägen bort mot Kvarnbergets hundrastgård i akut dåligt skick. Medlemmar i styrelsen kommer tillsammans med frivilliga att göra en provisorisk förbättring inom kort. Hör av dig till styrelsen om du kan tänka dig att hjälpa till. På längre sikt kommer en genomgripande renovering av de dåliga avsnitten att göras.  

Parkering av besökande bilar

Styrelsen håller tillsammans med kommunen på att se över hur parkering sker i området, speciellt i anslutning till badplatsen. Syftet är att motverka otillåten parkering och säkerställa att vägarna i området inte blockeras för utryckningsfordon och sopbilar.

Den varma säsongen lockar till sig många besökare och tyvärr parkeras bilar mm på flera platser på ett sätt som blockerar och i värsta fall kan leda till olyckor. Vi återkommer med mer information längre fram.
 

Rabatt till medlemmar

Nu är det klart att vi får rabatt på 10 % rabatt på köp över 300 kronor på Blomsterlandet i Ingelsta. Varje medlem får 3 rabattkuponger som kan hämtas hos Gunilla Lindström på Gullvivevägen 16. Välkommen!

Vi diskuterar också med ytterligare företag och butiker om rabatter till oss medlemmar i föreningen. Tipsa gärna om du känner till något företag eller butik som kan tänkta sig att ge oss rabatter så kontaktar vi dem.


Årsmötet flyttas

Tyvärr har ingenting förändrats när det gäller Årsmötet. Under pågående pandemi följer vi myndigheternas rekommendationer och beslut, vilket gör att vi inte kan hålla Årsmötet nu i juni som det var planerat. Preliminärt flyttas det till augusti, men vi håller koll på utvecklingen och återkommer med mer information längre fram. Detsamma gäller höstfesten, vi återkommer när vi vet mer.


Med vänlig hälsning från oss i styrelsen  

Du når oss via mail info@gronviksarrende.se, eller via kontaktformuläret på hemsidan gronviksarrende.se

Ordförande: Morgan Sandman
Sekreterare: Terri Henkul
Kassör: Anders Inghage
Ledamot: Mustafa Klipić
Ledamot: Gunilla Lindström
Styrelsesuppleant: Anna Kavita Lindblad
Styrelsesuppleant: Jan Sandelin
 
Revisor: Esat Camović
Revisor: Jacquelyne Carnot

 

Inbrottsvåg i Grönviks arrendeområde

Uppdatering 2020-05-13
Vi har nu fått tag på de berörda och informerat om läget.
Vi har även kontaktat så många vi kunnat av er som bor en bit ifrån Norrköping och erbjudit oss att gå en cirkel runt er stuga och kontrollera att inga fönster är krossade eller liknande. Några fick vi tag på, varav några tackade ja. Resultatet var lugnande. 

Ursprunglig text 2020-05-12
Hej alla medlemmar. Tyvärr finns det tillfällen då vi inte kan komma med goda nyheter och detta är ett sådant.

Det har rapporterats att ett flertal sommarstugor haft inbrott. Två upptäcktes förra veckan och arrendatorerna är underrättade. Igår upptäcktes ett till men så tillkom fler idag. Av den anledningen vill vi be er att titta till era stugor om ni inte redan gjort det och göra en polisanmälan om ni haft inbrott.

Styrelsen har försökt komma i kontakt med arrendatorerna till den tomt som igår rapporterades ha haft ovälkommet besök men eftersom våra kontaktuppgifter till er inte är helt kompletta har vi tyvärr misslyckats med det. Med anledning av detta vill vi be er att uppmärksamma punkt 9m i arrendeavtalet. Punkten handlar om medlemmars skyldighet att meddela styrelsen vid adressändring eller byte av telefonnummer eller e-postadress. Självklart gäller det även att överhuvudtaget förse oss med kontaktinformation till er, där vi kan nå er snabbt då det behövs, som i dessa fall.

Vi kommer under dagen att försöka få kontakt med arrendatorer för övriga tomter som haft ovälkommet besök.
Vi återkommer så fort vi vet något mer.
 
Vänliga hälsningar
Styrelsen Grönviks arrendeförening 

Information från Grönviks Arrendeförening

Informationen nedan skickades ut även via mejl under helgen 9-10 maj. Har du inte fått mejlet, kontakta oss gärna via kontaktformuläret för att uppdatera din mejladress i vårt register.

Äntligen har våren kommit och det grönskar och spirar omkring oss här vid Ensjön. Det är härligt att städa ut vintern ur stugan och börja påta i rabatterna. Man glömmer nästan bort den pågående Corona-pandemin när solen skiner.

Vi i nya styrelsen har kommit igång med styrelsearbetet och kommer att träffas varannan vecka nu inför högsäsongen. Styrelsemötena hålls utomhus eller i större lokal där vi kan hålla behörigt avstånd mellan oss. Vissa styrelsemedlemmar kopplar upp sig via telefon eller video.

Här är information om några av de frågor vi arbetar med. Vi kommer att maila ut information regelbundet, samt lägga ut informationsmailen på hemsidan. Hör av dig till oss om du inte får mailen så uppdaterar vi medlemslistan.


Årsmötet flyttas

Under pågående pandemi följer vi myndigheternas rekommendationer och beslut, vilket gör att vi inte kan hålla Årsmötet i juni som det var planerat. Preliminärt flyttas det till augusti, men vi håller koll på utvecklingen och återkommer med mer information längre fram. Detsamma gäller höstfesten, vi återkommer när vi vet mer.

Övertagande efter förra styrelsen

Vi håller fortfarande på att samla in dokument från förra styrelsen för att få tillgång till tidigare styrelsebeslut. I dagsläget väntar vi på signerade och justerade styrelsemötesprotokoll. Protokollen behövs för att se vilka beslut som finns sedan tidigare, bakgrund mm för nu att kunna gå vidare med tidigare startade ärenden på ett sätt som är rätt för föreningen gentemot kommunen och i alla medlemmars intresse.

Autogiro

Många har anmält intresse för att betala arrendet mm via autogiro. Det är glädjande eftersom det sparar miljön och portokostnader för oss i föreningen.

Som det ser ut nu drar dock införandet ut på tiden. Ambitionen var att det skulle vara klart nu under maj, men på grund av den bank föreningen använt sedan tidigare och de mycket långa handläggningstiderna där ser det ut att bli nödvändigt att byta bank för att effektivisera den kontakten. Det innebär att processen att lägga upp autogiro behöver vänta till efter bankbytet. I bästa fall kommer då möjligheten till autogiro att fungera till nästa arrende-inbetalning, annars blir det från och med inbetalningen efter sommaren. Förhoppningsvis kan ett klart besked ges någon gång under den kommande månaden och mer information kommer då.

Du som ännu inte anmält intresse för autogiro, e-faktura eller att få din avi skickad till din e-postadress är välkommen att göra det genom att skicka ett mail med ditt önskemål till info@gronviksarrende.se. Du som vill få din avi med vanlig post som tidigare hemskickad till dig en gång i kvartalet kommer självklart få det även i fortsättningen.


Förslagslåda på hemsidan

Nu finns det en förslagslåda som heter ”Anonyma förslag och klagomål” på hemsidan där du kan komma med förslag, tips, synpunkter och annat som du vill kommunicera till oss. ”Anonyma förslag och klagomål” hittar du på hemsidan längst ner på kontaktsidan, grönviksarrende.se/kontakt

Trädfällning

Beslut om att fälla träd på enskilda arrendetomter är enligt avtalet med kommunen styrelsen ålagd att ansvara för. Områdets karaktär ska också bevaras. Du som har önskemål om träd att fälla på din tomt kan ansöka om det genom att fylla i blanketten på förenings hemsida gronviksarrende.se. Blanketten finns under Medlemsinfo / Avtal och stadgar och är en wordmall. Har du inte word så kontakta styrelsen så hjälper vi till. Ansökan behandlas inom 3 veckor från att ansökan kommit styrelsen tillhanda.

Kostnader för trädfällning på den egna arrendetomten står varje arrendator själv för och fällningen ska göras av en behörig entreprenör som har försäkring som täcker personskador och skador på fastighet och mark.


Container vid dansbanan

Stabilisering av containern som höll på att sjunka är genomförd. Cementplattor har lagts under.

Nya bryggor vid Grönviksbadet

Kommunen har lagt ut nya fina bryggor vid badplatsen. De är formade som ett U vilket gör det säkert för småbarn att bada i det grunda vattnet mellan bryggorna. Till sommaren har vi också blivit lovade en kioskvagn istället för glasskiosken som tidigare fanns vid badplatsen.

Rabatt till medlemmar

Styrelsen har under våren börjat diskutera med olika företag och butiker om rabatter till alla medlemmar i föreningen. Hittills har vi fått löfte av Blomsterlandet i Ingelsta om rabatter på deras sortiment vi återkommer så fort det är klart. Vi diskuterar även med Norrköpings maskinuthyrning som sagt att de är villiga att ge oss rabatt. Tipsa oss gärna om företag eller butiker du känner till så kontaktar vi dem.

Med vänlig hälsning från oss i styrelsen

Du når oss via mail info@gronviksarrende.se, eller via kontaktformuläret på hemsidan gronviksarrende.se

Ordförande: Morgan Sandman
Sekreterare: Terri Henkul
Kassör: Anders Inghage
Ledamot: Mustafa Klipić
Ledamot: Gunilla Lindström
Styrelsesuppleant: Anna Kavita Lindblad
Styrelsesuppleant: Jan Sandelin
Revisor: Esat Camović
Revisor: Jacquelyne Carnot

 

Angående arrendeinbetalningen för andra kvartalet

På grund av mycket lång handläggningstid hos Nordea behöver arrendeinbetalningen denna gång vara gjord först 30 april 2020. Inbetalningsavi med lite mer info kommer per brev i slutet av veckan.
 

O herre min je', va' äre som händer o ske'?

Saknar du innehåll, flikar och deras underliggande sektioner här på hemsidan?

Ingen fara, det är bara webbansvarig som är igång... allt finns kvar, det mesta är fortfarande publicerat men en del gammal info arkiverad. Titta i sektionen "Redigeringshistorik" här i fliken START så ser du vart saker och ting har flyttats om.

Målsättningen är att all information och alla filer bara ska finnas i ETT exemplar, på ETT ställe på hemsidan. Och det ska vara lätt att hitta till det stället.

mvh Webansvarig

Nu kan alla medlemmar få läsa noteringar & rapporter från möten med Norrköpings Kommun men även utdrag från mejlkonversationer.
Läs detta så får ni en klar bild över vad styrelsen gjort och alla försök att få bättre villkor.
Gå in under fliken "Medlemsinfo"!

Styrelsen 191212

 

11/12 kl.9.30 påbörjades vägarbetet med dränering på Daggkåpevägen. Senare kommer en mängd diken grävas ur och till sist bortgrävning av asfalt på Daggkåpevägen.
Asfaltering sker troligen i vår, mars-april.

Hälsningar från Styrelsen

Grönviksbadet

Nästa styrelsemöte?

När blir/var nästa/föregående möte?

Se kalendariet i vänstermenyn för info

Medlemsinfo

Fliken "MEDLEMSINFO" kräver ett lösenord som man får om man lämnar sin E-postadress och skickar en förfrågan till föreningen. Länk att använda: Webansvarig

GRÖNVIKS ARRENDEFÖRENING

En förening för samtliga arrendetomter inom Norrköpings Kommun-Navestad 3:1

Område: Navestad 3:1 & St Joh 4:8

Antal tomter: 88 st

Areal: ca. 15 ha


Organisationsnr: 802437-6470

Plusgironummer: 309040-4

Hemsida: www.gronviksarrende.se
Ordförande: Morgan Sandman

Översiktskarta 2015

ROCKNÄSETS SFF

En vägförening med 92 st tomter och obligatorisk medlemskap för alla boende inom arrendeområdet,

Navestad 3:1; Område: 1 och St Joh 4:8

Vägnät: ca. 1550 meter


 

Organisationsnummer: 717902-9405

Plusgironummer: 778657-7
Hemsida: www.gronviksarrende.se
(delas med arrendeföreningen)

Behöver du ladda ner en läsare för pdf-filer?
Nedan är en länk att gratis ladda ner Adobe Reader.