Fliken "MEDLEMSINFO" kräver ett lösenord som man får om man lämnar sin E-postadress och skickar en förfrågan till föreningen. Länk att använda: Webansvarig

Hemsidan är ändrad:
2020-01-18

Nytt eller nyligen ändrat på hemsidan:


Ny sektion "Styrelsearbete" under Medlemsinfo.

Ny justerad medlemslista 200110

Ny vattenpump våren 2020 på Daggkåpevägen. Se Nytt samt (FlikMedlemsinfo/Dricksvatten)

Hemsidestatistik besök


Vägarbetet startar 11/12!
Asfaltering & dikesgrävning samt regler=se flik NYTT

Ny rubrik: Nästa styrelsemöte/årsmöte?

Ny flik: Får jag bygga finns under Medlemsinfo!

Kopia på mötesnoteringar med NKn plus mejl
Flik Medlemsinfo.

Styrelsens kallelse till extra stämmor den 11 januari 2020 

Grönviksbadet

Hemsidestatistik

Skicka ett meddelande till föreningen.
Vill du ge tips eller påpeka fel/brister-meddela oss!
 Använd gärna flik KONTAKT och det förberedda E-post dokumentet.
Meddelanden besvaras snarast möjligt.
Kräver dock att du har en E-post adress.

 

Nästa styrelse- årsmöte?

När blir nästa möte?
Grönviks AF
2020-01-11 Kl.14.00
Extra årsstämma
Ensjöholm


Rocknäset SFF
2020-01-11 Ca Kl. 14.30
Extra årsstämma
Ensjöholm

 

GRÖNVIKS ARRENDEFÖRENING

En förening för samtliga arrendetomter inom Norrköpings Kommun-Navestad 3:1

Område: Navestad 3:1 & St Joh 4:8

Antal tomter: 88 st

Areal: ca. 15 ha


Organisationsnr: 802437-6479

Plusgironummer: 309040-4

Hemsida: www.gronviksarrende.se
Ordförande: Morgan Sandman

 

ROCKNÄSETS SFF


En vägförening med 92 st tomter och obligatorisk medlemskap för alla boende inom arrendeområdet,

Navestad 3:1; Område: 1 och St Joh 4:8

Vägnät: ca. 1550 meter


 

Organisationsnummer: 717902-9405

Plusgironummer: 778657-7
Hemsida: www.gronviksarrende.se
Delas med Arrendeföreningen

 

Översiktskarta 2015

Behöver du ladda ner en läsare för pdf-filer?
Nedan är en länk att gratis ladda ner Adobe Reader.