VIKTIG INFORMATION OM
Lov att bygga eller inte?

Med anledning av flera pågående tillbyggnader & nybyggnader i området vill vi tydligt framföra vad som är gällande regler.

Arrendeavtalet gäller över allt annat!
Kontakta alltid ordföranden i föreningen innan ni börjar någon form av bygge, borrning/grävning efter vatten. Har du frågat och ändå chansar att starta så måste tyvärr styrelsen meddela kommunen.
Arrendeavtalet vi idag har anger tydligt att man får bara ha en stuga om 35 m2 samt komplementbyggnader (förråd, garage, gäststuga) om totalt 30 m2 och max 2 komplementbyggnader. 
Alla byggen kräver tillstånd/bygglov. Men OBS man kan få bygglov av kommunen utan att man får starta bygget på grund av att vårt arrendeavtalet inte godkänner detta. Byggnadsnämnden gör bara en generell bedömning vilket styrelsen påpekat att det är mycket olyckligt. Det är lätt att tro att allt är ok då. Byggnadsnämnden bör ju kolla med jordägaren och detaljplanen för vårt område innan de ger ett godkännandebesked. Man måste först själv ta reda på genom föreningen eller kommunens fastighetsförvaltare/jordägaren om man får göra åtgärden man vill.
Man får heller inte borra efter vatten (borrad brunn) då marken tillhör kommunen! Man kan visserligen kanske få lov från kommunens fastighetsförvaltare/jordägaren för området.
Hen heter numer Therese Lilja, 011-15 00 00.
Om man inte följer dessa avtalsregler kan man få riva, få straffavgift m.m.

Det finns flera hus idag med större yta än vad som stipuleras i arrendeavtalet men dessa är ofta gamla byggnader som uppfördes före senaste avtalets start 2004.

Har du pool på tomten?
Fråga gärna vattenkommitten om det är ok att fylla pool med vatten från vårt sommarvattennät.
Vattnet ska räcka till ca 85 tomter!

 

PROTOKOLL FRÅN EXTRA MEDLEMSMÖTET

Gamla bilder

Kolla in era gamla foton m.m.

Här kan medlemmar lämna in egna bidrag av bilder
EFTERLYSES!
Fler bilder från förr (från området) vore kul att få publicera här på vår hemsida.
Finns det någon i föreningen som vill/kan bidra med bilder?

Här kan du läsa ett gammalt "Programblad" från 1968 då föreningens namn var NAVESTAD VILLAOMRÅDE.

Klicka på bilden intill!

 

Här kan du läsa gammla "Stadgar för Ensjöns Vägförening" från 1960.

Klicka på bilden intill!

Här kan du läsa gammla "Stadgar" från 1943 då föreningens namn var NAVESTAD VILLAOMRÅDE.

Klicka på bilden intill!

ARKIVERAT

Sommarvattnet
Föreningen svarar för ledningsnätet fram till tomtgräns eller första tappkran. Alla andra kopplingar, kranar mm ska varje medlem själv bekosta. 
Kranar som läckar eller fryser sönder är inte föreningens ansvar.
/Vattenkommittén

2018-10-14

Ny info om försäljning av stugan!
Vad gäller vid försäljning av fastigheten på arrendetomten?
Fastighet på ofri grund
 
Säljaren bör snarast möjligt anmäla överlåtelsen till Skattemyndigheten och då bifoga en kopia av köpeavtalet. 
Det är alltså inte Grönviks Arrendeförening som sköter detta!
När ägarbytet blivit registrerat i fastighetsregistret går uppgifterna vidare till inkomstskatten så att underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt kommer att förtryckas i den nye ägarens inkomstdeklaration.
Om detta inte görs kommer säljaren att få fastighetsskatten debiterad på sig!

Se även nedan pdf-fil med mer info.

 


Vad säger LAGEN?
Passa på att klippa bort grenar mm som hänger ut över gångbanor, cykelbana eller väg.

 

2014-12-24 
DRICKSVATTEN

 

Äntligen har vi fått vårt kommunala dricksvatten!
Pumpen är på plats i plåtskåpet vid vägkorset Ensjövägen-Daggkåpevägen samt fungerar.
Skåpet ska hållas låst & alla ska nu ha fått kombinationen till låset.
Kostnaden vet vi inte ännu men vi ska betala för vattenförbrukningen
Vi har ju även två fungerande gamla dricksvattenpumpar som gärna ska användas så att vattnet i dessa förblir bra. Dessa finns på Daggkåpevägen (strax före vändplanen) samt på Gåsörtsvägen (uppe vid P-platsen).

 

Styrelsen