Grönviks Arrendeförening
 

Kommentar om extra årsstämmans icke-signering av justerare:
Justeraren hade via mejl haft tillgång till protokollet sedan 18 oktober och inte sagt något om att han inte tänker signera det. Detta blev känt någon vecka in på 2022. Efter telefonsamtal bekräftas att det är tvådelad anledning till att han inte vill signera protokollet:
1: Det saknas info att Grönviks arrendeförening sägs ha fått i uppdrag att hålla en ny extra årsstämma senast i november 2021.
2: Dessa extra årsmöten hölls sedan inte.

Ordförandes kommentar: Nej, Grönviks arrendeförening fick inte uppdrag att hålla extra årsstämma senast november 2021 utan så snart som möjligt. Det var Rocknäsets Samfällighet som fick det uppdraget muntligt, vilket även framfördes och det togs inte upp på Grönviks extra årsstämma, då det inte berörde Grönviks arrendeförening.