Ny info om försäljning av stugan!
Vad gäller vid försäljning av fastigheten på arrendetomten?
 
Säljaren ska snarast möjligt anmäla överlåtelsen till Skattemyndigheten och då bifoga en kopia av köpeavtalet
Det är alltså inte Grönviks Arrendeförening som sköter detta!
När ägarbytet blivit registrerat i fastighetsregistret går uppgifterna vidare till inkomstskatten så att underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt kommer att förtryckas i den nye ägarens inkomstdeklaration.
Om detta inte görs kommer säljaren att få fastighetsskatten debiterad på sig!
Man redogör samtidigt för uppkommen reavinst eller förlust.

Blankett för överlåtelse av arrenderätt hittar du i vänstermenyn "Avtal och Stadgar".

Länk till Skatteverkets sida om Försäljning av hus på ofri grund