Ny info om försäljning av stugan!
Vad gäller vid försäljning av fastigheten på arrendetomten?
Fastighet på ofri grund
 
Säljaren ska snarast möjligt anmäla överlåtelsen till Skattemyndigheten och då bifoga en kopia av köpeavtalet
Det är alltså inte Grönviks Arrendeförening som sköter detta!
När ägarbytet blivit registrerat i fastighetsregistret går uppgifterna vidare till inkomstskatten så att underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt kommer att förtryckas i den nye ägarens inkomstdeklaration.
Om detta inte görs kommer säljaren att få fastighetsskatten debiterad på sig!

 

Information om försäljning av stugan/Rapporteringskrav till Skatteverket!
Vad gäller vid försäljning av fastigheten på arrendetomten?
Efter att försäljningen & överlåtelsen är klar gäller för fastighet är på ofri grund:

Säljaren bör snarast möjligt anmäla överlåtelsen till Skattemyndigheten och då bifoga en kopia av köpeavtalet. Det är alltså inte Grönviks Arrendeförening som sköter detta!
När ägarbytet blivit registrerat i fastighetsregistret går uppgifterna vidare till inkomstskatten så att underlaget för fastighetsavgift eller fastighetsskatt kommer att förtryckas i den nye ägarens inkomstdeklaration. Om detta inte görs kommer säljaren att få fastighetsskatten debiterad på sig!

Se även nedan pdf-filer med mer info.