Båtbryggan (Daggkåpevägen)

Båtbrygga byggdes under 2011 av frivilliga medlemmar men med material som föreningen betalat.

Platsen ligger utmed Daggkåpevägen mitt för "Pumphuset". Det går en smal stig ner mot bryggan.

För att betala av denna investering och kommande underhåll erbjuder föreningen medlemmar en fast plats mot en årsavgift som beslutas vid årsmöte. För 2012-2013 debiteras 300 kr/år.

Ett båtplatsavtal upprättas för att ha rätt till plats vid bryggan.

OBS! Först till kvarn gäller. Vi tror att 10 platser blir lagom. När dessa är slut tillämpas kösystem och vid behov kanske bryggan utökas.

Vassröjning vid platserna får respektive platsägare sköta.


Hyreskontrakt för båtplats finns i vänstermenyn "Avtal och Stadgar". Detta avtal ska lämnas till kassören eller sekreteraren för accept och debitering av årsavgift.