Vad säger LAGEN?
Passa på att klippa bort grenar mm som hänger ut över gångbanor, cykelbana eller väg.

Har du pool på tomten?
Fråga gärna vattenkommittén om det är ok att fylla pool med vatten från vårt sommarvattennät.
Vattnet ska räcka till ca 85 tomter!