Titta! Ett plåtskåp!


Sedan 2014 har föreningsmedlemmarna tillgång till kommunalt dricksvatten i korsningen Ensjövägen/Daggkåpevägen. Som arrendator och medlem får du tillgång till koden för hänglåset.

Skåpet ska alltid hållas låst & alla medlemmar ska ha fått kombinationen till låset. Hacka bort is om det hindrar dörren från att kunna stängas.


Kod till hänglåset är 1507
 


 

Övriga pumpar


Vi har även två gamla pumpar på Daggkåpevägen (strax före vändplanen) samt på Gåsörtsvägen (uppe vid P-platsen). Vattenkvaliteten i dessa har inte testats på några år och ska därför inte användas som dricksvatten.
 

Vattenpump på Daggkåpevägen 34

Våren 2020 kommer ny vattenpump finnas vid Daggkåpevägen 34. Gamla pumpen har gjort sitt och ny elektrisk djuppump installeras av lokala medlemmarna på Daggkåpevägen som fått tillåtelse av styrelsen att på egen bekostnad utföra renoveringen. Kostnaden hamnar på ca 35 000 kr! Man får då om man önskar dra in en slang till sin tomt och ha ett utkast utomhus på tomten. Betalas enskilt av de som vill ha detta. 
ALLA medlemmar i föreningen får hämta vatten vid pumpen vilket är välkommet för de som bor väster om Grönviksbadet. 
Inga hänglås eller koder! Vattnet har alltid varit bra och vi tar givetvis nya vattenprover i vår! Vintertid stängs dock vattnet av.


Varför har styrelsen godkänt detta?

  1. Föreningen slipper kostnaden och får gratis en modern pumpstation för alla medlemmar! Alternativet var kanske att sänga ner pumpen.
  2. Beslutet påverkar inga andra medlemmar utan dricksvatten finns till alla.
  3. Man har tidigare stängt ner två pumpar och överlåtit dessa gratis till närmaste medlem. Dessa ligger på Daggkåpevägen 2 samt på Gullkragevägen 6. Dessa beslut fattades av dåvarande styrelse och inte av något årsmöte.
  4. Vi har idag dessutom stadsvatten för alla i vägkorset Daggkåpevägen/Ensjövägen.