Placering: Vägkorset Ensjövägen-Daggkåpevägen

OBS! Dörren till nya pumphuset för dricksvatten ska alltid hållas låst! Detta gäller även vintertid! Vid flera tillfällen har dörren lämnats öppen vintertid.

Styrelsen beslutade 2016-07-17 att ändra tidigare beslut att stänga under vintertid och det blir åter möjligt att få hämta kommunalt dricksvatten vintertid från 2016.


Vänligen se till att dörren stängs. Hacka bort is som eventuellt hindrar.

Observera att det är förbjudet att på något sätt koppla in någon pump för att fylla större kärl typ fat eller 1000 L-tank. Överträdelse kommer i så fall polisanmälas.
Styrelsen


Kod till hänglåset är:   1507
 

Ny vattenpump på Daggkåpevägen

Viktig information till alla med anledning av att vissa felaktiga rykten förekommit.

Våren 2020 kommer ny vattenpump finnas vid Daggkåpevägen 34. Gamla pumpen har gjort sitt och ny elektrisk djuppump installeras av lokala medlemmarna på Daggkåpevägen som fått tillåtelse av styrelsen att på egen bekostnad utföra renoveringen. Kostnaden hamnar på ca 35 000 kr! Man får då om man önskar dra in en slang till sin tomt och ha ett utkast utomhus på tomten. Betalas enskilt av de som vill ha detta. 
ALLA medlemmar i föreningen får hämta vatten vid pumpen vilket är välkommet för de som bor väster om Grönviksbadet. 
Inga hänglås eller koder! Vattnet har alltid varit bra och vi tar givetvis nya vattenprover i vår! Vintertid stängs dock vattnet av.


Varför har styrelsen godkänt detta?

  1. Föreningen slipper kostnaden och får gratis en modern pumpstation för alla medlemmar! Alternativet var kanske att sänga ner pumpen.
  2. Beslutet påverkar inga andra medlemmar utan dricksvatten finns till alla.
  3. Man har tidigare stängt ner två pumpar och överlåtit dessa gratis till närmaste medlem. Dessa ligger på Daggkåpevägen 2 samt på Gullkragevägen 6. Dessa beslut fattades av dåvarande styrelse och inte av något årsmöte.
  4. Vi har idag dessutom stadsvatten för alla i vägkorset Daggkåpevägen/Ensjövägen.


 

2014-12-24  DRICKSVATTEN

Äntligen har vi fått vårt kommunala dricksvatten!
Pumpen är på plats i plåtskåpet vid vägkorset Ensjövägen-Daggkåpevägen samt fungerar.
Skåpet ska hållas låst & alla ska nu ha fått kombinationen till låset.

Kostnaden vet vi inte ännu men vi ska betala för vattenförbrukningen
Vi har ju även två fungerande gamla dricksvattenpumpar som gärna ska användas så att vattnet i dessa förblir bra. Dessa finns på Daggkåpevägen (strax före vändplanen) samt på Gåsörtsvägen (uppe vid P-platsen).

 

Styrelsen