Dricksvattnet / Färskvatten

Placering: Vägkorset Ensjövägen-Daggkåpevägen

OBS! Dörren till nya pumphuset för dricksvatten ska alltid hållas låst! Detta gäller även vintertid! Vid flera tillfällen har dörren lämnats öppen vintertid.

Styrelsen beslutade 2016-07-17 att ändra tidigare beslut att stänga under vintertid och det blir åter möjligt att få hämta kommunalt dricksvatten vintertid från 2016.


Vänligen se till att dörren stängs. Hacka bort is som eventuellt hindrar.

Observera att det är förbjudet att på något sätt koppla in någon pump för att fylla större kärl typ fat eller 1000 L-tank. Överträdelse kommer i så fall polisanmälas.
Styrelsen


Kod till hänglåset är:   1507