Här hittar du information om vad som gäller för byggnation i området

Viktig information

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen poängterat vikten att följa reglerna i vårt arrendeavtal med Norrköpings Kommun. Vi har i synnerhet tryckt på punkterna:

  • Ej bo permanent
  • Ej bygga ut byggnader utan skriftligt ok
  • Ej borra/anlägga ny brunn utan skriftligt ok
  • Ej dra in vatten/avlopp i byggnaden

Styrelsen har nu fått brev från kommunen med anmodan att olovligt borrade brunnar på 5 tomter ska tas bort och igenfyllas.
Respektive arrendemedlem blir inom kort kontaktad av styrelsen i ärendet.
Borrhålen mm ska tas ur bruk och igenfyllas senast 31 oktober 2019.

Styrelsen

OBS! Kommunen har i efterhand "gjort en kovändning" och bett oss avvakta med beslutet om att fylla igen brunnarna. Detta betyder dock inte att det är fritt fram att borra. Vi inväntar vidare besked från kommunen.

Vad ska du göra först, efter att du planerat något bygge eller förändring av ditt hus, tomten m.m.?

  1. Kontakta styrelsen och fråga vad som gäller! Kan de inte svara så kontaktar styrelsen jordägaren, tomtägaren och rådgör med dem.
  2. Om du nu får ett ok så ska du nu kontakta byggnadsnämnden och följa deras instruktioner. Se även broschyren "Får jag bygga" som ger bra information. Men notera broschyren gäller inte arrenden som kan ha restriktioner i avtalet med arrendatorn.
  3. Håll sedan styrelsen informerad och skicka kopior på beslut mm. Detta för att undvika frågor om du har klara papper!
  4. Eftersom vi inte får ha indraget vatten eller ett avlopp ut från huset så behöver du inte fråga om detta. Det är inte tillåtet!
  5. När det gäller tomten & träd så är detta kommunens, du bara hyr/arrenderar. Du bör alltid fråga innan du gör något!
VIKTIG INFORMATION OM
Lov att bygga eller inte?

Med anledning av flera pågående tillbyggnader & nybyggnader i området vill vi tydligt framföra vad som är gällande regler.

Arrendeavtalet gäller över allt annat!
Kontakta alltid ordföranden i föreningen innan ni börjar någon form av bygge, borrning/grävning efter vatten. Har du frågat och ändå chansar att starta så måste tyvärr styrelsen meddela kommunen.
Arrendeavtalet vi idag har anger tydligt att man får bara ha en stuga om 35 m2 samt komplementbyggnader (förråd, garage, gäststuga) om totalt 30 m2 och max 2 komplementbyggnader. 
Alla byggen kräver tillstånd/bygglov. Men OBS man kan få bygglov av kommunen utan att man får starta bygget på grund av att vårt arrendeavtalet inte godkänner detta. Byggnadsnämnden gör bara en generell bedömning vilket styrelsen påpekat att det är mycket olyckligt. Det är lätt att tro att allt är ok då. Byggnadsnämnden bör ju kolla med jordägaren och detaljplanen för vårt område innan de ger ett godkännandebesked. Man måste först själv ta reda på genom föreningen eller kommunens fastighetsförvaltare/jordägaren om man får göra åtgärden man vill.
Man får heller inte borra efter vatten (borrad brunn) då marken tillhör kommunen! Man kan visserligen kanske få lov från kommunens fastighetsförvaltare/jordägaren för området.
Han heter numer Hans Werthén, 011-15 00 00.
Om man inte följer dessa avtalsregler kan man få riva, få straffavgift m.m.

Det finns flera hus idag med större yta än vad som stipuleras i arrendeavtalet men dessa är ofta gamla byggnader som uppfördes före senaste avtalets start 2004.