Avgifter Grönviks arrendeförening 2022

Medlemsavgift
100 kr/år

Sommarvattenavgift
400 kr/år & 800 kr/år för icke medlemmar. (Sjövatten)

Färskvattenavgift/Dricksvatten
100 kr/år (Kommunalt dricksvatten)

Arrendeavgift*
1189 kr/kvartal (4757 kr/år) och 1785 kr/kvartal (7140 kr/år) för tomt med förhöjd avgift.

Fastighetsskatt preliminärt**
Tomt A/kvartal: 639 kr
Tomt B/kvartal: 585 kr
Tomt C/kvartal: 532 kr
Tomt D/kvartal: 479 kr
Tomt E/kvartal: 426 kr

Båtplatsavgift
300 kr/år

Förseningsavgift: 100 kr
Extra Påminnelseavgift: 50 kr

______________________________________________

* = Arrendeavgiften baseras på 1112 kr/kvartal (4448 kr/år) och 1669 kr/kvartal (6676 kr/år) för tomt med förhöjd avgift 2019.
Enligt arrendeavtalet (se Avtal och Stadgar i vänstermenyn) ska detta höjas med minst 2% per arrendeår, baserat på KPI-höjningen från oktober året innan i relation till ett år tidigare. KPI höjdes med 2,8% från oktober 2020 till oktober 2021, därför höjdes även avgiften med 2,8%.

** = Fastighetsskatten på ~174 700 kr för 2020 (betalades 2021) höjdes med 8,2% mot året innan (~161 400 kr). Vi räknar preliminärt med en likadan höjning, tills vi får veta den exakta summan någon gång i maj-juni.
Därför betalar medlemmarna den preliminära summan under jan-juni, får en korrigeringspost på sin faktura för Q3/juli och en korrekt fastighetsskatt för resten av året.
Nedan finns en mer detaljerad PDF om allt detta.

Rocknäset/Vägföreningen Avgifter 2021

Medlemsavgift/Vägavgift: 500kr/årFörseningsavgift: 100 kr
Extra påminnelseavgift: 50 kr