Grönvik avgifter 2021

Medlemsavgift: 100 kr/år

Sommarvattenavgift: 400 kr/år & 800 kr/år för icke medlemmar. (Sjövatten)

Färskvattenavgift: 100 kr/år (Kommunalt dricksvatten)

Arrendeavgift*: 1157 kr/kvartal (4628 kr/år) och 1736 kr/kvartal (6944 kr/år) för tomt med förhöjd avgift.

Båtplatsavgift: 300 kr/år

Förseningsavgift: 100 kr
Extra Påminnelseavgift: 50 kr

______________________________________________

* = Arrendeavgiften baseras på 1112 kr/kvartal (4448 kr/år) och 1669 kr/kvartal (6676 kr/år) för tomt med förhöjd avgift 2019. Enligt arrendeavtalet (se Avtal och Stadgar i vänstermenyn) ska detta höjas med minst 2% per arrendeår.

Rocknäset/Vägföreningen Avgifter 2021

Medlemsavgift/Vägavgift: 500kr/årFörseningsavgift: 100 kr
Extra påminnelseavgift: 50 kr