Viktig information

Vägföreningen är ansluten till REV som ska tillvarata våra intressen som en vägsamfällighet. I den årliga avgiften ingår även en försäkring och rättslig hjälp vid behov.
 

Vinterunderhåll av vägarna

Enligt anläggningsbeslutet ska våra vägar plogas på vintern så att de blir farbara.

Plogning görs endast vid behov och inte bara för några cm snö.

Vid pågående snöfall bör vi avvakta att detta ska upphöra.

Viss sandning sker på besvärliga avsnitt.

Plogning av våra vägar
Hej! Med anledning av att några medlmmar frågat om vi inte ska ploga våra vägar kan jag nedan lämna följande information.
Vårt område är ett fritidshusområde där vi inte ska få bo permanent. Detta innebär lite sämre service vintertid. Men givetvis ska vi kunna ta oss fram rimligt bra till våra hus.
Vi följer Trafikverkets riktlinjer att ploga om snödjupet blir ca 8-9 cm eller mer. Sandning i undantagsfall!
Det finns sandlådor i de två värsta backarna och fritt att använda vid behov.
Om vi inte hinner ploga, eller om det snöar kraftigt rekommenderar vi att parkera vid badets parkering och ta en liten promenad. Eller i värsta fall utmed vägen.

 

Protokoll

Synpunkter? - Hör av dig!

Har du synpunkter på väg, diken eller vägren så kontakta vår ordförande som tillsammans med övriga i styrelsen har till uppgift att kolla vägarna och ordna med att  ett lämpligt underhåll startas.