SOMMARVATTNET

Har du pool på tomten?
Fråga gärna vattenkommitten om det är ok att fylla pool med vatten från vårt sommarvattennät.
Vattnet ska räcka till ca 85 tomter!

 

Sommarvattnet
Föreningen svarar för ledningsnätet fram till tomtgräns eller första tappkran. Alla andra kopplingar, kranar mm ska varje medlem själv bekosta
Kranar som läckar, rostar eller fryser sönder är inte föreningens ansvar.
Vi har tidigare varit lite generösa men år 2017 fick vi byta 17st kranar och därför klargör vi vad gäller.

/Vattenkommittén

2018-10-14

SOMMARVATTNET FRÅN ENSJÖN

På denna del hittar du information om Sommarvattnet.
 

Sommarvattnet kommer ju från Ensjön. Föreningen har ett pumphus och därifrån pumpas vattnet upp i ett par förvaringstankar som ligger uppe på berget ovanför Gökärtsvägen.

En del tomter får vattnet från tankarna genom självtryck medan en del tomter får från huvudledningen.

För att sköta nivån har vi flottör som öppnar & stänger. En svagström luftledning går över en del tomter, ner till pumphuset. Det är viktigt att inte denna ledning skadas, exempelvis vid bortagning av sly eller träd. Den som skadar ledningen kan bli ersättningsskyldig för reparationskostnadena.

 

Kostnaden är fn 400 kr/år för att få sommarvatten till tomten. Vi ska med detta täcka reparationer, elförbrukning (f.n. ca 10.000 kr/år), ersättning till vattenkommitégubbarna, m.m.
Tomter som inte hör till arrendeföreningen har en förhöjd avgift (dubbla avgiften), som fn är 800 kr/år.

 
Styrelsen ihop med Vattenkommittén  beslutade att ändra sitt tidigare beslut och nu gäller att alla ska öppna sina kranar vecka 43 för dränering av systemet. Vattnet stängs under vecka 42.


 

OBS! NY TID!!! SÖNDAG VECKA 13 gäller:

Senaste veckan att stänga era vattenkranar, om de har varit öppna under vintern! Viktigt!
Vecka 14 kan vattnet sättas på om vädret tillåter.


 

Pumphuset

VID PROBLEM MED SOMMARVATTNET

Ring Vattenkommittén!
Snälla ring inte styrelsen vid stopp i vattentillförseln utan försök ringa vattenkommittén. Ring i tur och ordning efter nedan:

 

Sven Jealmo
Sommarvattnet/Sammankallande
Mobilnr: 070-37 77 471

 

Kas Sleiman
Sommarvattnet
Mobilnr: 070-282 77 65

Nils Pilstål

Mustafa Klipic 

Bevattning

Sommarvattnet är till för bevattning av rabatter & blomlådor m.m. samt för disk & dusch för den som önskar.

Det är inte tillåtet att köra spridare när vi har värmebölja!