ANSLAGSTAVLAN

Detta är en NYHETS SIDA med senaste nytt som hänt.

Förtydligande
Leif Johansson är fortfarande vår officiella ordförande.
Sven Jealmo är vår vice ordförande och kommer handha det löpande jobbet i våra föreningar.

Leif Johansson har nu definitivt valt att avgå som ordförande och nu inträder Sven Jealmo då han är vald som vice ordförande vid senaste konstituerande styrelsemötet.