ANSLAGSTAVLAN

Detta är en NYHETS SIDA med senaste nytt som hänt.

OBS!
Lite lugnande besked till de som har nedan växter på sin tomt.
Jag har lusläst vad som gäller enligt EU-förordning & svensk lag.

Det finns idag ingen LAG som säger att man måste ta bort de båda arterna Parkslide & Blomsterlupin.
De kan dock i framtiden bli klassade så att de måste grävas bort och förstöras.

Kommunen rekomenderar att klippa ner Slideväxten och fylla den ihåliga stammen med "vägsalt", CaCl (kalciumklorid).

Mvh Leif Johansson

OBS!
Kommunen har gjort en sk kovändning i ärendet anmodan att anmäla/ta bort borrade brunnar.
Man ber styrelsen avvakta vidare besked. Det ska inte uppfattas som klartecken att vi får borra/dra in vatten.
Styrelserepresentanter ska kallas för ett möte med Hans Werthén senare.


 

Viktig information
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen påängterat vikten att följa reglerna i vårt arrendeavtal med Norrköpings Kommun. Vi har i synnerhet tryckt på punkterna:
Ej bo permanent
Ej bygga ut byggnader utan skriftligt ok
Ej borra/anlägga ny brunn utan skriftligt ok
Ej dra in vatten/avlopp i byggnaden

Styrelsen har nu fått brev från kommunen med anmodan att olovligt borrade brunnar på 5 tomter ska tas bort och igenfyllas.
Respektive arrendemedlem blir inom kort kontaktad av styrelsen i ärendet.
Borrhålen mm ska tas ur bruk och igenfyllas senast 31 oktober 2019.

Vi har även fått besked att förekomsten av invasiva växter inte kommer åtgärdas av kommunen. Varje arrendator svarar för skötsel av arrendetomten och bör alltså klippa bort dessa växter. Slide är den svåraste typen medan lupiner kan klippas med gräsklippare eller trimmer. Läs gärna informationsbladet "Vägledningar om Invasiva främmande arter".

Kommunen rekomenderar att klippa ner Slideväxten och fylla den ihåliga stammen med "vägsalt", CaCl (kalciumklorid).

Styrelsen 

Förtydligande
Leif Johansson är fortfarande vår officiella ordförande.
Sven Jealmo är vår vice ordförande och kommer handha det löpande jobbet i våra föreningar.

Leif Johansson har nu definitivt valt att avgå som ordförande och nu inträder Sven Jealmo då han är vald som vice ordförande vid senaste konstituerande styrelsemötet.
 

Sommarvattnet stängs vecka 42!
Vill bara påminna alla om att det närmar sig vintern Burr!
Som vanligt stängs sommarvattnet under vecka 42 av vattenkommittén.
Från vecka 43 (tidigast) så ska ni öppna era kranar för att dränera systemet och undvika frostskador.

I vår eller senast vecka 13 ska kranarna stängas då vi kopplar på vattnet igen vecka 14 om vädret tillåter.

Styrelsen
190925

Sommarvattnet
Föreningen svarar för ledningsnätet fram till tomtgräns eller första tappkran. Alla andra kopplingar, kranar mm ska varje medlem själv bekosta. 
Kranar som läckar eller fryser sönder är inte föreningens ansvar.
/Vattenkommittén

2018-10-14