Allmänt


Som arrendator i Grönviks arrendeförening köper/äger du stugan men arrenderar tomten av föreningen, som i sin tur arrenderar området av Norrköpings kommun. Gränserna mellan arrendatorernas tomter är inte exakta, eftersom de inte är avstyckade som egna fastigheter.

Mellan vissa tomter finns ungefärliga gränser dragna med stolpar/staket/annat som grannarna sinsemellan kommit överens om. Vissa av dessa kan man även se detaljer om här och var om man zoomar in ordentligt i Norrköpingskartan men i arrendeavtalen (till höger) är endast schematiska kartor bifogade, för att visa tomternas placering i relation till varandra. I föreningens arrendeavtal med kommunen ingår fastigheterna Navestad 3:1 och Sankt Johannes 4:8.

Som arrendator blir du medlem i föreningen och även i Rocknäsets Samfällighetsförening, som förvaltar vägarna i området.

Om du är intresserad av att köpa en sommarstuga som är till försäljning, läs igenom avtal och stadgar här till höger och Ordningsgreglerna som du hittar i vänstermenyn. När du bestämt dig för att köpa, hittar du lite guidning i vänstemenyn Mäklare/köp/sälj.

 

Avgifter 2022


Medlemsavgift
100 kr/år

Sommarvattenavgift
400 kr/år & 800 kr/år för icke medlemmar. (Sjövatten)

Färskvattenavgift/Dricksvatten 0 kr/år (Kommunalt dricksvatten)

Arrendeavgift
1189 kr/kvartal (4757 kr/år) och 1785 kr/kvartal (7140 kr/år) för tomt med förhöjd avgift.

Fastighetsavgift preliminärt*
Tomt A/kvartal: 639 kr
Tomt B/kvartal: 585 kr
Tomt C/kvartal: 532 kr
Tomt D/kvartal: 479 kr
Tomt E/kvartal: 426 kr

Båtplatsavgift
300 kr/år

Förseningsavgift: 100 kr
Extra Påminnelseavgift: 50 kr

______________________________________________

* = Fastighetsskatten beräknas under jan-juni preliminärt, baserat på tidigare års höjningar. Vi får veta den exakta summan (faktura från markägaren Norrköpings kommun) någon gång i maj-juni och då korrigeras det på kommande faktura så det blir rätt resten av året.
Tomt-typen (A-E) är baserat på ett genomsnitt för tomt-typ C och ca 10/20% högre/lägre för övriga tomt-typer. Klassificeringen i de olika typerna baseras på läge och storlek.
Om du som potentiell köpare eller mäklare är intresserad av vad en viss tomt är för tomt-typ, är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret.

 

Rocknäset/Vägföreningen Avgifter 2021

Medlemsavgift/Vägavgift: 500kr/år


Förseningsavgift: 100 kr
Extra påminnelseavgift: 50 kr

 

Betalning


Medlemmar väljer själva om de vill ha fakturorna via mejl, via Kivra eller på pappersblankett.

På Medlemssidan -> Enkäter o dyl -> Faktura-alternativ, kan du anmäla hur du vill få dina fakturor.