Sophantering och sånt


Arrendatorn ordnar med sophämtning själv. Norrköpings kommun har en sida på vilken du kan se deras olika abonnemang och beställa det som passar dig bäst.
 

Fastighetsavgift


På skatteverkets hemsida kan du läsa om hur du som äger ett "småhus på ofri grund" ska deklarera för din sommarstuga.
(Småhus på ofri grund = du äger huset, någon annan äger marken.)

Arrendeföreningen debiteras årligen av kommunen, den fastighetsskatt som kommunen som markägare betalar. Detta fördelas på medlemmarna enligt en schablon som beslutades på årsmötet 2019. 
 

Vad saknas?


Tycker du att vi saknar någon information här? Mejla oss via kontaktformuläret så tittar vi på om vi kan fixa det.