Båtbrygga vid Daggkåpevägen


Under 2011 byggdes en båtbrygga av frivilliga medlemmar men med material som föreningen betalat.
 

Platsen ligger utmed Daggkåpevägen mitt för "Pumphuset". Det går en smal stig ner mot bryggan.
 

För att betala av denna investering och kommande underhåll erbjuder föreningen sina medlemmar en fast plats mot en årsavgift som beslutas vid årsmöte. För 2022 debiteras 300 kr/år.

Båtbryggan har tyvärr inte renoverats sedan den byggdes och är därför just nu i lite dåligt skick men vi tittar på möjligheten att fräscha upp den inom inte allt för lång tid.

 

Båtplatsavtal


Ett båtplatsavtal upprättas för att ha rätt till plats vid bryggan.

Vassröjning vid platserna får respektive platsägare sköta.


Avtal för båtplats finns i medlemssidorna, under "Avtal och Blanketter". Detta avtal ska lämnas till kassören eller sekreteraren för accept och debitering av årsavgift.