Titta! Ett plåtskåp!


Sedan 2014 har föreningsmedlemmarna tillgång till kommunalt dricksvatten i korsningen Ensjövägen/Daggkåpevägen. Som arrendator och medlem får du tillgång till koden för hänglåset.