Föreningens ordningsregler


Som arrendator måste du hålla dig till avtalet mellan dig och arrendeföreningen men föreningen har förstås även Ordningsregler som behöver följas. Vissa av dem är för allas trivsel och vissa av dem är för att du till exempel ska slippa få vattenskador i stugan.
 

Allmänna regler i samhället


Utöver det måste vi förstås hålla oss till de allmänna bestämmelserna i samhället, så som till exempel hur höga häckar får vara vid vägkorsningar. Detta är för din och dina grannars och besökares säkerhet.