Sjövatten till din pallkrage


Självklart ska du inte behöva springa till plåtskåpet med en dunke för att vattna din lilla odling i pallkragen, så därför har föreningen ett sommarvatten-nät för detta.

Vattnet är från sjön och ska INTE drickas.

 

Regler och riktlinjer om sommarvattnet


På grund av tidigare års problem med sommarvattnet, vill vi påminna om några regler och ge några tips för att minska onödig förbrukning av sommarvattnet:

Sommarvattnet är till för:

 • Vattning av enstaka rabatter
 • Vattning av enstaka odlingar för eget bruk
 • Handdisk och dusch för den som vågar

Sommarvattnet är INTE till för:

 • Att fylla en pool
 • Vattning av gräsmattor
 • Vattning av stora odlingar

I samband med sista punkten ovan, vill vi påminna om att i avtalet vi alla skrivit på, står det att tomten är avsedd att användas för fritidsstugändamål. Tomten får alltså inte användas för odlingar i kommersiellt syfte (försäljning).

Några tips för att minska vattenåtgången:

 • Vattna INTE mitt på dagen!
  Vattna dina rabatter, blomlådor och odlingar på kvällen eller tidigt på morgonen istället.
  (Om du vattnar mitt på dagen när solen gassar, kommer stor del av vattnet att dunsta bort och du måste därmed vattna mer.)
 • Använd diskvattnet till tex rabatterna.
  Det diskvatten du samlar upp kan du använda till att vattna rabatterna.
  (Istället för att bara dumpa ut det på gräsmattan och sedan ta nytt sommarvatten till rabatten.)
 • Använd sommarvattnet som om du betalade för varje liter vatten!
  Tänk efter hur du skulle ha gjort om vattnet kostade per liter, och försök att göra så nu också.
  (I förlängningen, om vi fortsätter slösa vatten då det inte behövs, måste föreningen bekosta det ökade behovet genom att förbättra pumpanläggningen, vilket i sin tur bekostas av medlemmarna via sommarvattenavgiften.)

Ansvar föreningen/arrendatorn


Föreningen ansvarar för ledningsnätet fram till tomtgräns eller första tappkran. Alla andra kopplingar, kranar mm ska varje medlem själv bekosta. 
Kranar som läckar eller fryser sönder är inte föreningens ansvar.

 

Hur funkar det?


Sommarvattnet kommer från Ensjön. Föreningen har ett pumphus och därifrån pumpas vattnet upp i ett par förvaringstankar som ligger uppe på berget ovanför Gökärtsvägen.
 

En del tomter får vattnet från tankarna genom självtryck medan en del tomter får från huvudledningen. För att sköta nivån har vi flottör som öppnar & stänger.

En svagströms-luftledning går över en del tomter, ner till pumphuset. Det är viktigt att ledningen inte skadas, exempelvis vid bortagning av sly eller träd. Den som skadar ledningen blir ersättningsskyldig för reparationskostnadena.

 

Problem med sommarvattnet?

Vid problem med sommarvattnet, tex dåligt tryck eller ingen vatten, ring någon i vattenkommittén. Du hittar deras kontaktinformation på Medlemssidorna -> Sommarvattnet

(Om du ringer ordförande i styrelsen kommer jag att hänvisa dig till denna sidan.)