Viktig information

Vi har fått besked att förekomsten av invasiva växter inte kommer åtgärdas av kommunen. Varje arrendator svarar för skötsel av arrendetomten och bör alltså klippa bort dessa växter. Slide är den svåraste typen medan lupiner kan klippas med gräsklippare eller trimmer. Läs gärna informationsbladet "Vägledningar om Invasiva främmande arter" under Medlemsinfo > Bra-att-veta-filer.

Kommunen rekomenderar att klippa ner Slideväxten och fylla den ihåliga stammen med "vägsalt", CaCl (kalciumklorid).

Styrelsen 

OBS!
Enligt EU-förordning & svensk lag finns det idag ingen LAG som säger att man måste ta bort de båda arterna Parkslide & Blomsterlupin.
De kan dock i framtiden bli klassade så att de måste grävas bort och förstöras.