Allmänt vid försäljning eller köp


Det kan vara bra för dig som köpare att ha läst igenom avtalen och ordningsreglerna. Tomterna i Arrendeföreningen är INTE friköpta, vilket en del annonser påstår. Du kan i annonserna även ibland se att det är vatten indraget i stugorna, vilket är emot avtalet med kommunen.
 

1: UC-utdrag


Innan styrelsen godkänner en ny arrendator, ska vi ha fått ett UC-utdrag skickat till oss i god tid innan planerad försäljning/överlåtelse. Styrelsen kan inte ansvara för att en försäljning har skett utan att vi fått möjlighet att granska UC-utdraget och godkänna köparen som medlem. Godkänns inte den nya köparen så kan köpet/överlåtelsen inte slutföras.

Enklast skickar du UC-utdraget via mejlen (info@gronviksarrende.se). Om du föredrar snigelpost, kan du använda samma adress som du hittar i brevfoten på Överlåtelseavtalet under nästa steg.
 

2: Överlåtelseavtal


När du har fått ett OK från styrelsen att gå vidare med köp/överlåtelse, fyller du i blanketten nedan. Följ instruktionerna i den precis som det står där. Det vill säga TRE original, inte ett original som kopieras upp två gånger.
 

Blanketten är ett låst Word-formulär, så att du bara kan fylla i de gråa skriv-fälten. De fungerar ner till Word-version 97/2003 och de funkar även i gratis-programvarorna LibreOffice, FreeOffice, WPS Office, OpenOffice, Microsofts OfficeStarter och säkert många fler men det är dessa vi testat i alla fall.
Har du inte Word eller inte vill installera någon av gratis-programvarorna, be styrelsen om hjälp så fyller vi i blanketten ihop.

Använd tab-tangenten för att ta dig mellan de gråa skriv-fälten. (Tabba - skriv - tabba - skriv - tabba - skriv - etc) Tab-tangenten är den som ser ut som i bilden nedan. Kryssrutor kan fyllas i med mellanslag eller med klick med muspekaren.

3: Anmäl försäljningen till skatteverket


Säljaren ska snarast möjligt anmäla överlåtelsen till Skatteverket och då bifoga en kopia av köpeavtalet. Det är alltså inte Grönviks Arrendeförening som sköter detta.

På Skatteverkets sida om Försäljning av hus på ofri grund hittar du instruktioner om exakt hur du ska göra. (Om detta inte görs kommer säljaren att få fastighetsavgiften debiterad på sig.)