GRÖNVIKS ARRENDEFÖRENING


Grönviks Arrendeförening är en arrendeförening med 88 medlemmar. Föreningsformen är ideell förening. Vi finns vid sjön Ensjön som ligger i utkanten av Norrköping. Du tar dig lätt ut hit med spårvagn linje 2 och en promenad på tio minuter, från linje 2's ändstation Kvarnberget.

Föreningen arrenderar marken av Norrköpings kommun. Föreningens medlemmar i sin tur arrenderar sin respektive tomt av föreningen.

Är du intresserad av att köpa en stuga inom vårt område eller är mäklare som har fått uppdraget att sälja en stuga, titta gärna vidare under "Att vara arrendator".

 


Föreningen har ett sommarvattennät med vatten som tas från sjön. Det är absolut ohälsosamt att dricka det och halvt om halvt olämpligt att diska i.

Vattnet är till för att vattna enstaka rabatter och odlingar och det ska användas sparsamt. Läs mer om användningsområden och rekommendationer under "Att vara arrendator".

Grönviksbadet

Vi finns vid Ensjön

Ensjön är en omtyckt badsjö när det är varmt och skönt ute. Hit kommer folk från hela Norrköping.
Sjön är en stor eutrof sjö med höga naturvärden. Det finns 3 stycken öar varav Linsön är störst.
Tyvärr har sjön mycket övergödningsproblem. Nedan ser du lite data/fakta om sjön.

 

Fakta i siffror
YTA Ca 246,8 ha eller 2,4 milj. m2
10,1 km strandlinje
DJUP Max. 6,2 meter
VATTENMÄNGD Ca 8 895 000 liter
AVRINNING Ca 135 liter/sekund
OMSÄTTNINGSTID Ca 2,1 år
NIVÅ ÖVER HAVET 35,5 meter

Lite om föreningen

En förening för samtliga arrendetomter inom Norrköpings Kommun-Navestad 3:1

Område: Navestad 3:1 & St Joh 4:8

Antal tomter: 88 st

Areal: ca. 15 ha


Organisationsnr: 802437-6470

Plusgironummer: 309040-4

Hemsida: www.gronviksarrende.se
Ordförande: Morgan Sandman

En vägförening med 92 st tomter och obligatorisk medlemskap för alla boende inom arrendeområdet,

Navestad 3:1; Område: 1 och St Joh 4:8

Vägnät: ca. 1550 meter


 

Organisationsnummer: 717902-9405

Plusgironummer: 778657-7
Hemsida: www.gronviksarrende.se
(delas med arrendeföreningen)

Hitta hit


GPS
WGS84: N 58° 33.0025', E 16° 13.0538'
Decimal: 58.55, 16.2176

ROCKNÄSETS SFF

Översiktskarta 2015