Vattenkommittén

För att starta och stänga sommarvattnet samt sköta underhåll & avhjälpa driftstopp, har föreningen en vattenkommité.

Vattenkommittén för 2021/2022 består av:

Isa Is
Robert Nyman