Vattenkommittén


För att starta och stänga sommarvattnet samt sköta underhåll & avhjälpa driftstopp, har föreningen en vattenkommité.

Vattenkommittén för 2022/2023 består av:

Isa Is
Nils Pilstål

Deras kontaktuppgifter hittar du på medlemssidorna. Det är vattenkommittén du ska kontakta för att få hjälp med problem med sommarvattnet, inte styrelsen.