Vattenkommittén


För att starta och stänga sommarvattnet samt sköta underhåll & avhjälpa driftstopp, har föreningen en vattenkommité.

Vattenkommittén för 2021/2022 består av:

Isa Is
Robert Nyman

Deras kontaktuppgifter hittar du på medlemssidorna. Det är vattenkommittén du ska kontakta för att få hjälp med problem med sommarvattnet, inte styrelsen.