Hemsidan senast ändrad:
2020-05-04

2020-08-12:

 • Protokoll publicerat på medlemsinfo -> Styrelsearbete.

2020-06-22:

 • Protokoll publicerade på medlemsinfo -> Styrelsearbete.

2020-05-04:

 • Protokoll publicerat på medlemsinfo -> Styrelsearbete.

2020-04-18:

 • Ny Wordmall för ansökan om att fälla träd. Finns på medlemssidorna -> Avtal och stadgar.

2020-04-08:

 • Nytt formulär inlagt på kontaktsidan, för anonyma tips, idéer och klagomål

2020-03-03:

 • Generell rensning och effektivisering
 • Rensat lite dubbletter av pdf-filer och information
 • Slagit ihop sektioner i MEDLEMSINFO
 • Tagit bort pdf-er och istället länkat till deras originalplats på nätet

2020-02-25:

 • Sektion Vattenkommittén i MEDLEMSINFO är borttagen. Den finns ju redan i START.
 • Dokument från MEDLEMSINFO > "REV & Vägföreningen" har tagits bort eftersom de redan finns på minst ett till ställe på hemsidan. (Slutmål: allt ska finnas i ETT exemplar, på ETT ställe.)
 • Innehållet i sektionen "Kartor" i MEDLEMSINFO har flyttats till "Bra-att-veta-filer".
 • Fliken NYTT har försvunnit. Nyheter kommer att finnas allra först i fliken START istället.
 • Fliken START har fått ett Kalendarium FÖR UTVÄRDERING ÄN SÅ LÄNGE.
 • Rensat gammal information, flyttat en del dokument till MEDLEMSINFO. Tagit bort dubbletter och trippletter av info och dokument generellt på hemsidan.
 • Tidigare mötesnoteringar och mejl från kontakter med Norrk Kommun är flyttade till flik Styrelsearbete under MEDLEMSINFO.
2020-02-04:
 • Ny sektion "Styrelsearbete" under MEDLEMSINFO.
 • Ny sektion "Bra-att-veta-filer" under MEDLEMSINFO.​​​​​​​
2020-01-10 eller tidigare:
 • Ny justerad medlemslista under MEDLEMSINFO.
 • Ny flik "Får jag bygga" under MEDLEMSINFO.
 • Kopia på mötesnoteringar med NKn plus mejl flik MEDLEMSINFO.

Hemsidestatistik