Hemsidan senast ändrad:
2022-05-12

2022-05-12

 • Ojojoj, idag hände det massa ändringar. De baseras på det arbete som "Fokusgrupp information" kom fram till om just hemsidan. Det är inte klart än, så vissa delar kan se okompletta ut. Arbetet kommer fortgå närmaste veckorna.

2020-10-12

 • Uppfräschat ordningsregels-dokument publicerat på Medlemsinfo -> Ordningsregler.

2020-08-12:

 • Protokoll publicerat på Medlemsinfo -> Styrelsearbete.

2020-06-22:

 • Protokoll publicerade på Medlemsinfo -> Styrelsearbete.

2020-05-04:

 • Protokoll publicerat på Medlemsinfo -> Styrelsearbete.

2020-04-18:

 • Ny Wordmall för ansökan om att fälla träd. Finns på Medlemsinfo -> Avtal och stadgar.

2020-04-08:

 • Nytt formulär inlagt på kontaktsidan, för anonyma tips, idéer och klagomål

2020-03-03:

 • Generell rensning och effektivisering
 • Rensat lite dubbletter av pdf-filer och information
 • Slagit ihop sektioner i Medlemsinfo
 • Tagit bort pdf-er och istället länkat till deras originalplats på nätet

2020-02-25:

 • Sektion Vattenkommittén i Medlemsinfoär borttagen. Den finns ju redan i Start.
 • Dokument från Medlemsinfo> "REV & Vägföreningen" har tagits bort eftersom de redan finns på minst ett till ställe på hemsidan. (Slutmål: allt ska finnas i ETT exemplar, på ETT ställe.)
 • Innehållet i sektionen "Kartor" i Medlemsinfohar flyttats till "Bra-att-veta-filer".
 • Fliken NYTT har försvunnit. Nyheter kommer att finnas allra först i fliken START istället.
 • Fliken START har fått ett Kalendarium FÖR UTVÄRDERING ÄN SÅ LÄNGE.
 • Rensat gammal information, flyttat en del dokument till Medlemsinfo. Tagit bort dubbletter och trippletter av info och dokument generellt på hemsidan.
 • Tidigare mötesnoteringar och mejl från kontakter med Norrk Kommun är flyttade till flik Styrelsearbete under Medlemsinfo.
2020-02-04:
 • Ny sektion "Styrelsearbete" under Medlemsinfo.
 • Ny sektion "Bra-att-veta-filer" under Medlemsinfo.
2020-01-10 eller tidigare:
 • Ny justerad medlemslista under Medlemsinfo.
 • Ny flik "Får jag bygga" under Medlemsinfo.
 • Kopia på mötesnoteringar med NKn plus mejl flik Medlemsinfo.

Hemsidestatistik