Aktuella datum sommarvatten
I vår eller senast vecka 13 ska kranarna stängas då vi kopplar på vattnet igen vecka 14 om vädret tillåter.

/Styrelsen 2020-02-04


Notering 2020-03-03: Ja, denna info krockar med kalendariumet. Ska kollas upp och justeras snarast.

Sommarvattnet
Föreningen svarar för ledningsnätet fram till tomtgräns eller första tappkran. Alla andra kopplingar, kranar mm ska varje medlem själv bekosta. 
Kranar som läckar eller fryser sönder är inte föreningens ansvar.

/Vattenkommittén 2018-10-14